ചരമം

-
-
-
bekal-ibrahim-musliyar-bekal
-
-

ബിസിനസ്സ്

ലോക്ക് ഡൗണിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ കർണാടകയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിച്ച് ബോബി ഫാൻസ്‌ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്

കോഴിക്കോട്: ലോക്ക് ഡൗണിൽപ്പെട്ട് കർണാടകയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നാട...

ടെക്‌നോളജി

ടാർ വീപ്പകൾ കൊണ്ടൊരു കാർ നിർമ്മിച്ചു ; യൂട്യൂബെന്ന പേരും

കൊച്ചി : അങ്ങിനെ ടാർ വീപ്പകൾ കൊണ്ടൊരു കാർ നിർമ്മിച്ചു. യൂട്യൂബെന്ന പേരും നൽകി...