കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത്‌ കോൺവെന്റ് റോഡ് മുതൽ മാർക്കറ്റ് റോഡ് വരെ നിർമിച്ച കോൺക്രീറ്റ് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം

കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത്‌ കോൺവെന്റ് റോഡ് മുതൽ മാർക്കറ്റ് റോഡ് വരെ നിർമിച്ച കോൺക്രീറ്റ് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം
Jun 25, 2024 01:14 PM | By Sufaija PP

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലുൾ പെടുത്തി കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത്‌ കോൺവെന്റ് റോഡ് മുതൽ മാർക്കറ്റ് റോഡ് വരെ നിർമിച്ച കോൺക്രീറ്റ് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി നിർവ്വഹിച്ചു MGNREGS കണ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ "കോൺമെന്റ് റോഡ് മുതൽ മാർക്കറ്റ് റോഡ്' വരെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം ഭാഗം-2 പൂർത്തീകരിച്ചു.

കണ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അഞ്ചാം വാർഡ് മെമ്പർ ഓ. വി വിജയൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പരിപാടിയിൽ കണ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എ വി പ്രഭാകരൻ, വി വിനീത, പുഷ്പവല്ലി കണ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ MGNREGS എഞ്ചിനീയർ വി വി തുഷാര ഓവർസീർ സുനിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Inauguration of concrete road

Next TV

Related Stories
പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ വായനശാലക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു.

Jul 17, 2024 10:07 PM

പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ വായനശാലക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു.

പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ വായനശാലക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ...

Read More >>
ചെങ്ങാളായിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ നിധിക്ക് 200 മുതൽ 350 വർഷം വരെ പഴക്കം

Jul 17, 2024 09:09 PM

ചെങ്ങാളായിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ നിധിക്ക് 200 മുതൽ 350 വർഷം വരെ പഴക്കം

ചെങ്ങാളായിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ നിധിക്ക് 200 മുതൽ 350 വർഷം വരെ...

Read More >>
അമ്പായത്തോട് - പാൽചുരം റോഡ്: രാത്രിയാത്ര നിരോധിച്ചു, ഭാരവാഹനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം.

Jul 17, 2024 09:03 PM

അമ്പായത്തോട് - പാൽചുരം റോഡ്: രാത്രിയാത്ര നിരോധിച്ചു, ഭാരവാഹനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം.

അമ്പായത്തോട് - പാൽചുരം റോഡ്: രാത്രിയാത്ര നിരോധിച്ചു, ഭാരവാഹനങ്ങൾക്കും...

Read More >>
പി ടി എച്ച് കൊളച്ചേരി മേഖല പ്രവാസി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

Jul 17, 2024 08:49 PM

പി ടി എച്ച് കൊളച്ചേരി മേഖല പ്രവാസി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

പി ടി എച്ച് കൊളച്ചേരി മേഖല - പ്രവാസി സംഗമം...

Read More >>
ദേശീയ പാത വികസനത്തിന് വീണ്ടും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം

Jul 17, 2024 05:56 PM

ദേശീയ പാത വികസനത്തിന് വീണ്ടും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം

ദേശീയ പാത വികസനത്തിന് വീണ്ടും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍...

Read More >>
രാജ്യത്തെ നിയമ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് മുകളിലാണോ സി.പി. എം. എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം : യൂത്ത് ലീഗ്

Jul 17, 2024 05:53 PM

രാജ്യത്തെ നിയമ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് മുകളിലാണോ സി.പി. എം. എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം : യൂത്ത് ലീഗ്

രാജ്യത്തെ നിയമ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് മുകളിലാണോ സി.പി. എം. എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം : യൂത്ത്...

Read More >>
Top Stories


News Roundup